Pedagogisch beleid

Het volledige algemene pedagogische beleidsplan van Potje Knor is te downloaden via de website www.potjeknor.nl. Iedere locatie heeft ook nog een eigen locatie specifiek werkplan. Deze werkplannen kunt u opvragen bij onze pedagogisch medewerkers. 

Voor meer informatie over ons pedagogisch beleid kunt u contact opnemen met Karen Bogers op 040 286 1185 of via K.Bogers@potjeknor.nl.