Over het peuteraanbod

Vanaf 1 januari 2018 verzorgt Kinderopvang Potje Knor het peuterspeelzaalwerk bij de Brede School Coevering, onder de naam Peuteraanbod. De bekende pedagogisch medewerkers begeleiden uw peuter even zorgzaam als altijd in de vertrouwde omgeving.

 

Uw peuter is van harte welkom bij ons en mag vanaf twee jaar, twee dagdelen gebruik maken van ons peuteraanbod.

Het peuteraanbod is onderdeel van Kindcentrum De Rots. Vanuit het peuteraanbod ontstaat er zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier wordt uw peuter spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Peuters vanaf drie jaar mogen ook deelnemen aan de startgroep van ons kindcentrum, indien zij daar aan toe zijn en dit ook willen. Dit gebeurt natuurlijk ook in overleg met u.

 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Bij het peuteraanbod kan uw kind onder professionele begeleiding spelen, ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. De peuters worden begeleidt door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Dit betekent dat alle pedagogisch medewerkers VVE zijn opgeleid en dus beschikken over de educatieve kennis en vaardigheden om de peuters spelenderwijs te begeleiden in hun doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool.

 

Het VVE traject is echter niet alleen beschikbaar voor de peuters op een speelzaal maar is er voor alle kinderen van twee jaar tot zes jaar. De pedagogisch medewerkers van het peuteraanbod en de leerkrachten van de basisschool van groep één en twee stemmen de activiteiten en thema’s zo goed mogelijk op elkaar af. Ook de uitjes die de peuterspeelzaal organiseert naar bijvoorbeeld de bibliotheek of het kasteel zijn niet alleen leuk maar daarnaast ook leerzaam voor de peuters.

 

Het peuteraanbod biedt peuters extra begeleiding als zij meer ondersteuning of aandacht nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van taal. Wanneer de peuters hiervoor een indicatie van Zuidzorg hebben ontvangen, kunnen ze tegen een gereduceerd tarief vier dagdelen naar het peuteraanbod komen.

 

Zorg

Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de peuters op de voet. Zij gebruiken daar observatielijsten bij die ze meerdere malen per jaar in- en aanvullen.Al in een vroeg stadium signaleren zij wanneer een peuter extra zorg nodig heeft. Wanneer de peuters naar de basisschool gaan, dragen wij hun gegevens over aan de basisschool, zodat de leerkrachten daar een vervolg aan kunnen geven.

 

Vragen?

Wilt u meer weten over het peuteraanbod van Potje Knor? Lees dan verder op www.potjeknor.nl.

 

Samen met onze partner, Basisschool De Rots, bieden wij in ons kindcentrum opvang, peuteraanbod en onderwijs, aan kinderen van nul tot dertien jaar.

Kindcentrum De Rots is gelegen in de wijk De Coevering in Geldrop-Mierlo.

 

Telefoonnummers:

-       Kindcentrum De Rots: 040 780 2554

-       Dagopvang (rechtstreeks): 040 820 0997

-       Buitenschoolse opvang (rechtstreeks): 040 780 2550

-       Peuteraanbod (rechtstreeks): 040 285 3838

-       Administratie en planning Kinderopvang Potje Knor: 040 286 1185