Openingstijden

De dagopvang is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur.

 

De buitenschoolse opvang is tijdens de schoolweken op de maandagen, dinsdagen en donderdagen geopend van 7:00 uur tot 8:30 uur en van 14:00 uur tot 18:30 uur. Wij bieden dan voor- en naschoolse opvang. Op de woensdagen en vrijdagen zijn we naschools al open vanaf 12:30 uur en bieden we ook voorschoolse opvang van 7:00 uur tot 8:30 uur.

In de vakanties, en ook tijdens studiedagen, is de BSO op maandag tot en met vrijdag geopend van 7:00 uur tot 18:30 uur.

 

Alle officiële feestdagen zijn wij gesloten.