Over de opvang

Kinderopvang Potje Knor biedt opvang aan kinderen van nul tot dertien jaar, op vier verschillende locaties. De dagopvang bestaat uit acht stamgroepen, het peuteraanbod bestaat uit drie stamgroepen en de buitenschoolse opvang uit zeven basisgroepen, allen verdeeld over de verschillende locaties.

Op professionele wijze, onder deskundige begeleiding bieden wij de kinderen een fijne, gezellige tijd. Het kind staat centraal en wordt zo uitgenodigd en gestimuleerd om zich op alle gebieden optimaal als individu te ontwikkelen. Onze houding en al ons handelen moet afgestemd zijn op, en in het belang zijn van, het kind. Kinderen moeten zich in hun relatie met ons veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.

Wij hebben in ons handelen continu een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. Wij gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om, tonen respect voor de autonomie van de kinderen en stellen grenzen aan, en bieden structuur voor, het gedrag van de kinderen.

Bij de keuzes die wij maken, staat het belang van het kind altijd voorop, bijvoorbeeld bij de inrichting van het gebouw, de indeling van de groepen, het dagritme en de activiteiten die wij doen.

 

Wilt u meer weten over Kinderopvang Potje Knor? Lees dan verder op www.potjeknor.nl.

 

Samen met onze partner, Basisschool De Rots, bieden wij in ons kindcentrum opvang, peuteraanbod en onderwijs, aan kinderen van nul tot dertien jaar.

Kindcentrum De Rots is gelegen in de wijk De Coevering in Geldrop-Mierlo.

 

Telefoonnummers:

 

-       Kindcentrum De Rots: 040 780 2554

-       Dagopvang (rechtstreeks): 040 820 0997

-       Buitenschoolse opvang (rechtstreeks): 040 780 2550

-       Peuteraanbod (rechtstreeks): 040 285 3838

-       Administratie en planning Kinderopvang Potje Knor: 040 286 1185