Dagopvang

 

In het kindcentrum biedt Kinderopvang Potje Knor hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsruimtes zijn modern ingericht. Door leeftijd gerichte activiteiten wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van het kind. En daarmee ook aan zelfvertrouwen.

Een stapje vooruit!

 

Dagopvang bij Potje Knor omvat de zorg voor kinderen van nul tot vier jaar. Deze zorg voor de allerkleinsten stemmen we zoveel mogelijk af op het kind én de wensen van de ouders. Potje Knor werkt daarvoor vanuit vier locaties en heeft voor de dagopvang, groepen met professionele begeleiding. Voor kinderen vanaf twee jaar bieden we het activiteitenprogramma Puk & Ko aan. Ook werken we samen met de verschillende groepen van het peuteraanbod voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en om zo spelenderwijs te leren. Aan de hand van leuke thema’s de wereld ontdekken!

Dagopvang: geen vervanging van, maar aanvulling op de opvoeding thuis!
Bij de dagindeling en keuzes die we maken staat altijd het kind voorop. We volgen hierbij ons pedagogisch beleid. We vinden dat elk kind de mogelijkheden moet hebben zich te ontplooien en ontwikkelen en uit te groeien tot een sociaal individu. Potje Knor creëert hiervoor een geborgen en veilige sfeer, biedt structuur en grenzen en houdt altijd rekening met het karakter en aanleg van het kind. Onze pedagogisch medewerkers zijn erop gericht de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren binnen een vertrouwde omgeving.

Zo gaat uw kind elke dag een stapje vooruit!