Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.  

MR vergaderingen

In principe zijn vergaderingen van de Medezeggenschapsraad openbaar en wordt er vergaderd op school. Zijn er zaken die u in wilt brengen of suggesties voor de MR, dan kunt u een e-mail sturen naar mr@kindcentrumderots.nl. 

Samenstelling MR 2022-2023

 

Oudergeleding (OMR)

Wouter van den Dries (voorzitter)

Bob Schillemans

Devin Donlou 
Mohamed Bounouh

 

Personeels geleding (PMR)

Angela van Alphen
Alicia Coppens
Thessa van der Heijden 
Carien Geertsema 

 

 

Documenten:

- Jaarverslag 2019-2020 --> jaarverslag 2020-2021 (volgt later)

- Activiteitenplan 2021-2022

- MR reglement