Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.  

MR vergaderingen

In principe zijn vergaderingen van de Medezeggenschapsraad openbaar en wordt er vergaderd op school. Zijn er zaken die u in wilt brengen of suggesties voor de MR, dan kunt u een e-mail sturen naar mrderots@eenbes.nl

 

Samenstelling MR 2019-2020

 

Oudergeleding

Alex Droste (voorzitter)

Bob Schillemans

Wouter van den Dries 

 

Teamgeleding

Sanne Beckers

Janneke van der Linden

Carien Geertsema

 

 

 

Documenten:

- Jaarverslag

- Activiteitenplan

- MR reglement