Kwaliteit

Wij werken voordurend aan kwaliteitsverbetering, wat zichtbaar is in:

  • gebruik van goede methoden
  • bekwaam personeel
  • goed opgezet leerlingvolgsysteem
  • schoolontwikkeling

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit  tevredenheidspeilingen, toetsen en uitstroomcijfers geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Elke 2 jaar zet Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling in op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De eerste peiling van De Rots na de fusie is van 2013. Leerlingen gaven onze school in 2015 een 8,3 en daar zijn we blij mee! Dit schooljaar vindt weer een tevredenheidspeiling plaats. De resultaten worden hieronder toegevoegd zodra we deze binnen hebben.

 

 

2015

2013

Ouders geven een: 

 8

7,4

Leerlingen geven een: 

 8,3

7,5

Tabel 1. rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

Toetsresultaten

Wij zijn trots op onze resultaten. De score van de Route 8 Eindtoets ligt boven het gemiddelde in 2015, 2016 en in 2017. Wij weten wat we van de leerlingen kunnen verwachten door de afname van de NIO toets (capaciteiten). De resultaten van ROUTE 8 zijn vergeleken met de uitslagen van de NIO toets. We kunnen hieruit concluderen dat wij bij onze leerlingen de verwachte resultaten hebben behaald en een aantal hiervan hogere resultaten heeft dan verwacht kon worden.

 

  2017 2016 2015
Landelijk gemiddelde 

189,4

 191,4  191.8
Schoolscore 208,4 201,1 201

Tabel 2. Totaalscore Route 8 Eindtoets groep 8

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Leerlingen worden betrokken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over (voorlopige) adviezen.

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters   23 25 12
overige vmbo-leerlingen  4 6  3
vmbo-t-leerlingen  4 6  2
havo/vwo-leerlingen  15 13

 7

Tabel 3. Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.