Inschrijven

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden in een persoonlijk gesprek met de directeur. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Na het gesprek vult u een formulier in. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken.

Wennen op school

Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen. Uw kind mag op 3 momenten komen, zodat de eerste schooldag een stuk minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

Ook voor ouders is het vaak wennen als uw kind voor het eerst naar school gaat. Klik hier voor het instapboekje met praktische zaken die u moet weten.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Nadat u uw kind heeft ingeschreven, start de aanmeldprocedure.

Wij zorgen voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op de komst van uw kind.

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.