Inschrijven

Informatie en aanmelding school 

U bent van harte welkom om kennis te maken met onze school. De directeur ontvangt nieuwe ouders met kinderen. Ze geeft uitgebreide informatie over de school. Hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen begeleiden en hoe een schooldag eruitziet. We beantwoorden alle vragen over het onderwijs en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.  

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd, toetsen we zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Hiervoor nemen we ook altijd contact op met de kinderopvang of peuterspeelzaal zie uw kind bezoekt. Indien nodig plannen we met u en eventuele andere betrokkenen een tweede gesprek.  

Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.  

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar het is altijd mogelijk om eerder een afspraak te maken voor een kennismaking. U kunt uw kind tot uiterlijk (indien mogelijk) 10 schoolweken voor de eerste schooldag van uw kind aanmelden.  

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.  

Een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht. Daarin staat ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag maximaal 5 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voor de eerste schooldag.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? 

Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.  

 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.  

info@kindcentrumderots.nl