De ouderraad

De ouderraad van basisschool De Rots

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Ons doel is om ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken en samen met leerkrachten leuke en ontspannende activiteiten te organiseren.

Taken
De leden helpen actief mee aan de organisatie van het bezoek van Sinterklaas, de kerstviering, de carnavalsviering, Pasen, de Avond4Daagse en andere activiteiten.
De ouderraad vergadert 5 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn altijd twee teamleden aanwezig.
De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders en MR, door middel van een jaarverslag.
Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam (de leerkrachten), diverse activiteiten voor de kinderen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd, ook een gezellige schooltijd hebben.

Ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de overheid, maar kosten wel geld. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter alleen met uw bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk.
De bijdrage is dit schooljaar op de Algemene Leden Vergadering, 27 augustus 2019, vastgesteld op €15,00 per kind van groep 1 t/m groep 8.

Activiteiten
De activiteiten die wij vanuit de ouderraad onder andere bekostigen met de ouderbijdrage
Sinterklaas: Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de kinderen en snoepgoed.
Kerstviering: Bijdrage voor de gezamenlijke kerstviering van de kinderen op school.
Carnaval: Carnavalsviering, inclusief limonade en wat lekkers.
Pasen: De paashaas en de eieren, die verstopt worden in de klassen.
Sportdag: Bijdrage voor eventuele huur van het sportveld en de bijbehorende faciliteiten.
Daarnaast een aanvulling op het schoolontbijt en limonade.
Avond4Daagse: Een snoepzak voor alle kinderen die ingeschreven staan en ook meelopen.
Afscheid groep 8: Alle schoolverlaters ontvangen een kleine attentie.
Luizen Coördinatie (Luco): Aanschaf van materiaal, zoals kammen en handschoenen.
Versieringen van het leerplein per thema.

Bijdrage U kunt de ouderbijdrage voor uw kind(eren) overmaken op
NL74 RABO 0173605443 t.n.v. Ouderraad De Branding o.v.v. de groep en de naam van uw kind(eren) op de Rots.
Indien u liever contant betaalt, kunt u het bedrag in een gesloten envelop met de naam/namen van uw kind(eren) erop afgeven bij de leerkracht. De leerkracht zorgt dat dit aan de penningmeester wordt gegeven.

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld. U kunt ook terecht bij de gemeente voor een tegemoetkoming https://www.geldropmierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/bijzondere-bijstand-schoolkosten

Vele handen maken licht werk!
Wij zijn áltijd op zoek naar nieuwe ouders om de ouderraad te versterken. Lijkt het u leuk om mee te denken met de activiteiten die op school worden gehouden, twijfel niet en neem contact met ons op.
Aan het einde van het schooljaar 2019 – 2020 nemen we afscheid van Paula Engels en Kim de Vries, dus we kunnen zeker nog wat hulp gebruiken.

Contact
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Deze kunt u altijd mailen naar ouderraad.de.rots@gmail.com  of spreek één van ons aan op het schoolplein.

Kim de Vries (voorzitter), moeder van Naomi groep 5 en Amber groep 7
Jessica Liebregts (penningmeester), moeder van Danique groep 3
Paula Engels (secretaris), moeder van Kelsi groep 8
Sonja Gommans, moeder van Jairo groep 2 en Royenna groep 7
Madelon Hultermans, moeder van Veerle groep 6 en Stephan groep 8
Ines van Kemenade, moeder van Ryan groep 3