De ouderraad

De ouderraad van basisschool De Rots

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Ons doel is om ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken en samen met leerkrachten leuke en ontspannende activiteiten te organiseren.

Taken
De leden helpen actief mee aan de organisatie van het bezoek van Sinterklaas, de kerstviering, de carnavalsviering, Pasen, de Avond4Daagse en andere activiteiten.
De ouderraad vergadert 5 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn altijd twee teamleden aanwezig.
De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders en MR, door middel van een jaarverslag.
Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam (de leerkrachten), diverse activiteiten voor de kinderen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd, ook een gezellige schooltijd hebben.

Ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de overheid, maar kosten wel geld. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter alleen met uw bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk.
De bijdrage is dit schooljaar op de Algemene Leden Vergadering, 27 september 2021, vastgesteld op €15,00 per kind van groep 1 t/m groep 8.

Activiteiten
De activiteiten die wij vanuit de ouderraad onder andere bekostigen met de ouderbijdrage
Sinterklaas: Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de kinderen en snoepgoed.
Kerstviering: Bijdrage voor de gezamenlijke kerstviering van de kinderen op school.
Carnaval: Carnavalsviering, inclusief limonade en wat lekkers.
Pasen: De paashaas en de eieren, die verstopt worden in de klassen.
Sportdag: Bijdrage voor eventuele huur van het sportveld en de bijbehorende faciliteiten.
Daarnaast een aanvulling op het schoolontbijt en limonade.
Avond4Daagse: Een snoepzak voor alle kinderen die ingeschreven staan en ook meelopen.
Afscheid groep 8: Alle schoolverlaters ontvangen een kleine attentie.
Versieringen van het leerplein per thema.

Bijdrage U kunt de ouderbijdrage voor uw kind(eren) overmaken op
NL74 RABO 0173605443 t.n.v. Oudervereniging De Branding o.v.v. de groep en de voornaam van uw kind(eren) op de Rots.
Indien u liever contant betaalt, kunt u het bedrag in een gesloten envelop met de naam/namen van uw kind(eren) erop afgeven bij de leerkracht. De leerkracht zorgt dat dit aan de penningmeester wordt gegeven.

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld. U kunt ook terecht bij de gemeente voor een tegemoetkoming https://www.geldropmierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/bijzondere-bijstand-schoolkosten

Vele handen maken licht werk!
Wij zijn áltijd op zoek naar nieuwe ouders om de ouderraad te versterken. Lijkt het u leuk om mee te denken met de activiteiten die op school worden gehouden, twijfel niet en neem contact met ons op.

Contact
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Deze kunt u altijd mailen naar ouderraad.de.rots AT gmail DOT com  of spreek één van ons aan op het schoolplein.

Ines van Kemenade (plaatsvervangend voorzitter), moeder van Ryan groep 5 en Myron groep 0/1
Kim Arts (plaatsvervangend voorzitter), moeder van Alisha groep 7, Damian groep 2/3
Jessica Liebregts (penningmeester), moeder van Mattijs groep 1/2

Sonja Gommans, moeder van Jairo groep 4 
Gwenn van de Berg, moeder van Shaelynn groep 7, Rayden groep 5 en Raevyen groep 2/3

Suzan Smeulders, moeder van Romy groep 7
Hanane Errazzouhi, moeder van Inaya groep 5 en Ayoub groep 2/3
Xandra Hommersom, moeder van Tygo groep 2/3 en Levi groep 0/1
Saskia Ketelaars, moeder van Joris groep 2/3 

Tugba Ozkan, moeder van Eysan groep 0/1