Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen onafgebroken op school zijn. Zij lunchen maandag, dinsdag en donderdag dus op school. 

 

Vanaf het schooljaar 2010 – 2011 werkt onze school, net als de meeste andere scholen in Geldrop volgens het Hoorns model. Dit betekent dat alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag om 12.30 vrij zijn.

 

De schooltijden gelden voor de hele school!

 

Maandag 8.30u - 14:45.u
Dinsdag 8.30u - 14.45u
Woensdag 8.30u - 12.30u
Donderdag 8.30u - 14.45u
Vrijdag 8.30u - 12.30u

 

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht.

De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen mogen dan naar binnen.

Om 8.25 uur gaat de tweede bel. Alle kinderen moeten dan naar binnen. Zo kunnen wij om 8.30 beginnen met de lessen. Onze leerlingen komen zelf naar binnen. 

 
Pauze

De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen alle groepen samen buiten. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door medewerkers van het kindcentrum.

 
Ochtend:

Alle groepen spelen van 10.20 uur tot 10.35 uur buiten.

 
Middag:

Alle groepen spelen van 12.00 uur tot 12.40 uur buiten.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag  27 april 2023 (valt in meivakantie)
Meivakantie 24 april  t/m 05 mei 2023
Hemelvaart     18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 

 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Studiedagen: 
woensdag 12 oktober 2022
woensdag 2 november 2022

woensdag 23 november 2022

woensdag 8 februari 2023

vrijdag 7 april 2023

woensdag 17 mei 2023