Goed gedrag

Wij werken sinds schooljaar 2012-2013 met het programma Goed Gedrag kun je leren.

De ervaringen zijn positief. 

Samen zorgen we voor een goede sfeer

Kort gezegd is het doel: veiligheid bevorderen en leerprestaties verbeteren in een gezonde sociale omgeving. 

Samen stimuleren we goed gedrag in de school en in de klas. Door regels te formuleren en te oefenen, creëren we een veilig klimaat om pestgedrag te voorkomen. Dankzij Goed Gedrag kun je leren! is er minder onrust in de groep, ervaren kinderen innerlijke rust, en kunnen zij blijven presteren op hun niveau.

 

In de kalender vindt u alle schoolregels. Iedere maand staat er één regel centraal. Die ziet u terug in de school, in de klas, op de website en in de nieuwsbrief.  

Wordt er toch gepest?

Ondanks het preventieprogramma komt pesten soms toch voor. In die gevallen treedt het pestprotocol in werking.