Over de school

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in de wijk De Coevering in Geldrop-Mierlo. Op onze kleurrijke school staan wij open voor verschillende culturen en achtergronden. Wij bieden onderwijs en opvang: we werken samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang.

Nieuw gebouw

Sinds maart 2015 zitten we samen met onze partners in een nieuw, modern gebouw. Hier kan iedereen samenwerken. In het gebouw is rekening gehouden met onze visie. Zo worden de lokalen verbonden met een tussenruimte, die leerlingen de gelegenheid geven om in stilte te werken. De centraal gelegen leerpleinen geven ruimte voor zelfstandigheid, ontmoeting en samenwerking.

Moderne media

Wij maken actief gebruik van moderne media. Bij de inrichting van het nieuwe gebouw is hier rekening mee gehouden. We leren kinderen hier mediawijs mee om te gaan met behulp van een leerlijn gericht op mediawijsheid. Dit met behulp van digitale middelen zoals o.a. de Ipads en inzet van digiborden. De kinderen werken aan 21ste century skills. Leren vaardigheden m.b.t. beeld en geluid en denken na over kritische vragen over deze moderne media. Voor elke jaargroep werken we aan mediawijsheid competenties. Hieronder het Mediawijsheid Competentiemodel.

Heldere visie op onderwijs

Wij handelen vanuit een heldere visie op onderwijs. We activeren de talenten van leerlingen, zodat zij zelf kennis vergaren. In onze school vindt uw kind veiligheid en structuur, zodat het zich optimaal ontwikkelt. De leerbehoeften van uw kind staan centraal in ons dagelijks handelen. Hierover communiceren wij open met u. 

Interconfessioneel

Interconfessioneel onderwijs is gebaseerd op verschillende geloofsovertuigingen. Onze school is ontstaan uit een fusie van een protestantse en katholieke school. 
Op school laten wij kinderen kennismaken met levensbeschouwing en cultuur. De christelijke normen en waarden zijn daarbij het uitgangspunt. We behandelen ook verhalen en gebruiken uit andere tradities, zoals de islamitische en boeddhistische. Of verhalen uit het oude Griekenland en Aziatische rituelen. Daarmee draagt de school bij aan de algemene godsdienstige ontwikkeling van kinderen.