Week tegen pesten!

De eerste schoolweken van het jaar noemen wij de Gouden Weken. Dit omdat we het Goud in onze klas graag goed benutten.

We gebruiken werkvormen om ervoor te zorgen dat de sfeer in de klas goed is, iedereen graag in onze klas wil zijn, dat we weten wat we van elkaar verwachten en er duidelijkheid is voor iedereen.

Deze week, vanaf 21 september, is de Nationale week Tegen pesten. Dit sluit mooi aan bij de positieve groepssfeer die we willen hebben in een klas.

Vandaar dat we deze week nog eens extra aan de slag gaan met werkvormen en gesprekken over grapjes, plagen en pesten.