Spelling lessen

Spellingwoorden opschrijven met de nummers van categorieën boven de juiste klank.

 

Bijvoorbeeld
18      18     5
Conducteur

 

Uitleg:
-Bij de /c/ hoort 18 van colawoord. (2x)
Regel=ik hoor de /k/, maar schrijf de /c/
-Bij de /eur/ hoort 5 van eer,oor,eur.
Regel= ik schrijf eu.

 

Zo leren de leerlingen bij het opschrijven van het woord goed na te denken over de klank die ze horen, welke categorie daarbij hoort en welke regel. 

 

Op de grote fot zie je de categorieën die ze in groep 5 hebben geleerd en die we herhalen in groep 6: categorie 1 t/m 19. En de nieuwe categorieën die we leren in groep 6: 20 t/m 28

Bekijk de foto's van

Spelling