Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren wanneer ouders goed betrokken zijn bij ontwikkeling van de kinderen.

 

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen binnen het kindcentrum én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen het kindcentrum en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

 

Nieuwsbrief

Regelmatig ontvangt u "de nieuwsbrief" . Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info AT kindcentrumderots DOT nl doorgeven zodat u hem digitaal kunt ontvangen.

 

Website / Facebook

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.