Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren wanneer ouders goed betrokken zijn bij ontwikkeling van de kinderen. We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen binnen het kindcentrum én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen het kindcentrum en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

 

Digitale nieuwsbrief

Regelmatig ontvangt u digitaal "de nieuwsbrief" . Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de ouderapp Kwieb geplaatst. 


Ouderapp Kwieb (basisschool)