Missie, visie

Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. In nauwe samenwerking met de ouder(s), kinderen en leerkracht stimuleren wij de ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen.

We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen.

 

Het kind moet terug kunnen zien op een sprankelende periode op het Kindcentrum, waarin het alle gelegenheid heeft gekregen zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

We staan open voor de gedachten en ideeën van anderen, zijn bereikbaar als dat nodig is. Er is beweging in de ontwikkeling van het kindcentrum, we leren elke dag. Door ons gedrag inspireren wij en dagen wij uit.

 

We willen graag dat uw kind positieve energie haalt uit de momenten, dat het op ons Kindcentrum is. Het welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

 

Ons kindcentrum is een veilig plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen. 

 

De Rots een aanzet, een vonkje dat energie geeft, enthousiasme en zin geeft!