Missie, visie

Ons kindcentrum is een veilig plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen. Het welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. In nauwe samenwerking met de ouder(s), kinderen en leerkracht stimuleren wij de ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen. We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen.